Afgørelser fra Etisk Råd

På denne side vil afgørelser fra Etisk Råd blive offentliggjort.

Evt. spørgsmål kan sendes til sekretariat@nothingnesshealerringen․dk

Sjælsro skolerne og Helle Nemborg, er ekskluderet fra Healer-Ringen, i en periode på 3 år.

 

 

Seneste nyhed

Kontakt til Healer-Ringen:

- skriv til:   sekretariat@healerringen.dk

Se mere