Medlemsskab i Healer-Ringen

Der er 5 medlems typer i healeringen

 • Almindelig 200 timers medlemskab
  (healere med minimum 200 timer uddannelse inden for healing)
 • RAB-healer medlemsskab
  (healere der opfylder sundhedsstyrelsens uddannelses krav)
 • SA-healer medlemsskab
  (healere med en sundheds faglig autorisation) 
 • Healings undergrupper
  (healere som har mindre end 200 timers uddannelse inden for healing)
 • Interesse/passive medlemmer
  (Alle der vil støtte healerringen)


Som medlem af Healer-Ringen får du;

 • optagelse i behandlerlisterne (alt efter uddannelses timer)
 • optagelse i skolelisten (hvis du har en healerskole)
 • nyhedsbreve
 • indflydelse på Healer-Ringens fremtidige arbejde
 • mulighed for at deltage i forskningsprojekter
 • mulighed for at deltage i medlemsaktiviteter og -arrangementer
 • adgang til den nyeste viden inden for healing og forskning
 • netværk med andre healere lokalt og landsdækkende


Som passivt interesse-medlem i Healer-Ringen får du;

 • nyhedsbreve
 • adgang til den nyeste viden inden for healing og forskning
 • mulighed for at deltage på generalforsamlingen uden stemmeret
 • mulighed for at deltage i medlemsaktiviteter og -arragementer

 

 

Seneste nyhed

Healingens dag er i år lørdag d. 26. oktober

Vi håber rigtig mange vil være med i år - alene eller sammen med andre 

Nærmere ...

Se mere