Bestyrelsen

  • Nana Hellsten Formand 51322321 ailiving@live․dk
  • Gitte V. Larsen Næstformand 51900371 gitte@satori․dk
  • Pia Broch 26707204 klinik@varme-haender․dk
  • Rikke Mors 40596090 rikke@common-sense․dk
  • Signe Lütken 61684929 signeficance@yahoo.com
  • Suppleant: Jonna Pedersen 25291710 kontakt@liviforvandling․dk
  • Suppleant: Gitte Vedsted Rasmussen 22454167 gittevedsted@gmail․com
  • Revisor: Lise Nyboe 22346660 lise.nyboe@live․dk
  • Revisor suppleant: Marzcia Techau 29259247 healer@marzcia.dk

Sekretariat, Kasserer og Webmaster
Leif Rasmussen
Nålekrogen 4
4040 Jyllinge
Tlf.: 51237564
sekretariat@nothingnesshealerringen․dk

Seneste nyhed

Healer-Ringen - Persondatapolitik den 01.05.2018

Kære medlemmer Kig i OPSLAGSTAVLEN

Leif

Se mere